کارخانه                                                                                      

              آدرس:یزد،شهرک صنعتی یزد،فاز2،بلوار نارون،20متری لاله                         

                   تلفن: 4-37273153 035                                                                       

فرم ارسال بازخورد